Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

icon Įjungta
Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
success

Paprastas pranešimas. Dalyje Lietuvos dėl sunkaus ir šlapio sniego padaugėjo elektros energijos tiekimo sutrikimų, apgailestaujame dėl susidariusios situacijos, sutrikimai yra tvarkomi. Dienos eigoje galimi papildomi sutrikimai. Dedame visas pastangas, kad elektros energijos tiekimas būtų atstatytas. Jei patiriate elektros energijos sutrikimą, jį registruokite čia.

Skaityti daugiau

Jūsų
namams

Prižiūrime ir plečiame skirstymo tinklus, kuriais jūsų namus pasiekia elektros energija ir gamtinės dujos. Paslaugų efektyvumą užtikriname diegdami išmanius sprendimus. Pateikiame gyventojams aktualias naujienas apie tinklo būklę, atsinaujinančią energetiką ir kitą ESO veiklą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip apskaičiuojamas viršijimas?

Leistinos generuoti galios viršijimas yra fiksuojamas analizuojant skaitiklio į tinklus patiekto elektros energijos kiekio rodmenis (kilovatvalandes).  Jei per skaitiklio rodmenų fiksavimo laikotarpį (1 valandos arba 15 minučių intervalą) į tinklą buvo patiektas didesnis elektros energijos kiekis (kWh), nei būtų galima pateikti visą šį laikotarpį generuojant maksimalia leistina generuoti galia, tai laikoma leistinos generuoti galios viršijimu.

Tolimesniems einamojo mėnesio baudos skaičiavimams susumuojamos visos šios leistiną generuoti galią viršijusios kilovatvalandės. Pavyzdžiui, jei turite leistiną generuoti galią 10 kW, o per vieną valandą į tinklus patiekėte 12 kWh, tai fiksuojamas 2 kWh viršijimas.

Jei skaitiklis gali apskaityti rodmenis 15 minučių intervalu, tuomet skaičiuojame mažiausiu turimu intervalu – vieną ketvirtąja valandos. Pavyzdžiui, jei turite 10 kW leistiną generuoti galią ir viename 15 minučių intervale į tinklus patiekėte 3 kWh elektros energijos, tai būtų skaičiuojamas 0,5 kWh viršijimas, nes maksimali galia, kurią galime patiekti į tinklus kas 15 minučių, yra 2,5 kW (10 kW / 4).

Kaip apskaičiuojamas baudos dydis?

Bauda už viršijimą priklauso nuo sugeneruotos elektros energijos vertės, todėl baudos dydis priklauso nuo einamojo mėnesio didmeninės elektros rinkos kainos.

Kiekvieną mėnesį viršijimo metu sugeneruotas elektros energijos kiekis (kilovatvalandėmis) bus padauginamas iš to mėnesio vidutinės elektros energijos kainos Nordpool biržoje ir padauginamas iš 3. Šis koeficientas pritaikomas tam, kad mėnesio eigoje, svyruojant elektros energijos kainoms nebūtų atvejų, kai bauda už viršijimą yra mažesnė nei už viršijimą gaunama nauda.

Minimalus baudos dydis yra 2 Eur, mažesnės baudos nėra skiriamos.

Kur rasti objekto prijungimo sąlygas?

Prijungimo sąlygos yra pateiktos Jums parengtoje Prijungimo paslaugos sutartyje, kurią galite matyti ESO savitarnoje

Kodėl nesutampa ESO savitarnos suvartojimo istorijoje matomi į tinklą patiektos elektros energijos kiekio duomenys ir mano tiekėjo sąskaitoje nurodyto patiekto į tinklą elektros kiekio duomenys?

ESO savitarnoje esantys suvartojimo ir/arba gamybos duomenys yra informacinio pobūdžio.

Galutiniai energijos kiekiai, už kuriuos atsiskaitote pagal pateiktas sąskaitas faktūras, yra nustatomi pasibaigus mėnesiui ir įvertinus apskaitos prietaiso suvartojimo ir/arba gamybos suminius rodmenis, priskirtą galią nutolusioms elektrinėms arba iš nutolusių elektrinių, atliktus perskaičiavimus, skaitiklio rodmenų nurašymus, technologines sąnaudas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad nutolusio gaminančio vartotojo objekto atveju, rodoma išskaičiuota pagal priskirtą galią gamybos kiekio dalis iš kitos elektrinės, įprasto gaminančio vartotojo atveju rodomas pilnas patiektas į tinklą elektros energijos kiekis t. y. neatėmus tos dalies gamybos kiekio, kuris priskirtas kitam nutolusiam objektui.

Primename, kad galutinę mokėtiną sumą už suvartotą elektros energiją galite matyti Jums pateikiamose tiekėjo sąskaitose.

Kur galiu rasti pagamintos elektros energijos kiekio apskaitą?

Suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus galite matyti tiekėjo pateiktose sąskaitose už suvartotą elektros energiją. Jeigu esate garantiniame tiekime, patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo elektros energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus galite matyti Jums pateiktoje ESO sąskaitoje už suvartotą elektros energiją, kurią rasite prisijungęs (-usi) prie ESO savitarnos.

Kas yra elektrinės įrengtoji, leistina generuoti, elektrinės keitiklio ir kt. galios?

Elektrinės įrengtoji generuoti galia, kW – elektrinę sudarančių įrenginių aktyviųjų vardinių galių suma (pvz. saulės elektrinės įrengtoji galia yra saulės modulių (be keitiklio) suminė aktyviųjų vardinių galių suma, 300 W x 22 moduliai = 6,6 kW).

Elektrinės keitiklio galia, kW - Jūsų keitiklio (-ių) (inverterio (-ių)) aktyvioji galia arba esant keliems keitikliams, suminė keitiklių aktyvioji galia. Šį dydį galite rasti keitiklio specifikacijoje. Rekomendacija planuojant įsigyti keitiklį - jo galia neturėtų viršyti (ar būti mažesnė) 40 proc. už įrengtąją elektrinės galią.
ESO pastebi, kad vertinat ekonomiškumą, gaminantys vartotojai dažniausiai įsirengia 20 proc. mažesnio galingumo keitiklį, nei įrengtoji saulės elektrinės (modulių) galia.

Elektrinės leistina generuoti galia, kW – pagaminta galia, kurią pageidaujate atiduoti į ESO tinklą po prijungimo paslaugos įvykdymo (ši galia bus nurodyta ESO ir Jūsų sudarytoje elektros įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su Jūsų elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose) (pvz. saulės elektrinės įrengtoji galia yra 5 kW, jūsų objekte vykstant elektros energijos generacijai t. y. saulėtu paros metu mažiausias elektros vartojimas yra 1,5 kW, tuomet leistina generuoti galia. t. y. didžiausias kiekis kurį norėsite atiduoti į tinklą bus 5-1,5 = 3.5 kW). Leistina generuoti galia negali viršyti leistinos vartoti (Jūsų įvado) galios.

Didžiausias pajėgumas Pmax, kW – didžiausia ilgalaikė aktyvioji galia, kurią gali užtikrinti Jūsų elektros energijos gamybos įrenginys. Šis pajėgumas yra apskaičiuojamas pagal Jūsų elektrinės maksimalią galimą atiduoti galią į Jūsų vidaus tinklą. Jūsų patogumui, šį dydį apskaičiuojame pagal jūsų pateiktus duomenis ir jį matysite Rangovo deklaracijoje.
Leistina generuoti galia negali viršyti įrengtosios generuoti galios ir didžiausio pajėgumo (Pmax), kad tinklas nebūtų rezervuojamas neegzistuojančiai generacijai.

Ką daryti, jeigu pamiršau savo paskyros prisijungimo el. pašto adresą?

Privatiems

Jeigu pamiršote savo el. pašto adresą, kuriuo jungiatės prie ESO savitarnos, junkitės prie savitarnos naudodamiesi elektronine bankininkyste, SMART-ID arba Mobile-ID.

Verslui

Jeigu pamiršote įmonės el. pašto adresą, kuriuo jungiatės prie ESO savitarnos, dėl el. pašto priminimo prašome skambinti klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61 852.

Kaip susimažinti generaciją, kad neviršyčiau?

Elektrinės įrengimą atlikęs atestuotas rangovas, turėtų užtikrinti, kad nebūtų viršijama leistina generuoti galia. Saulės elektrinės atveju šis apribojimas gali būti nustatomas programiškai keičiant keitiklio (inverterio) nustatymus. Taip pat, galima padidinti elektros vartojimą generacijos metu, kad nebūtų patiekta daugiau elektros į tinklą nei jis gali priimti. Tam galite įjungti šildymą, kondicionavimą, elektromobilių įkrovimą ar kitus elektros įrenginius (tiek rankinius, tiek išmanius) piko generacijos metu, arba saugoti perteklinę energiją kaupikliuose, kad ji nebūtų iššvaistyta, o vėliau galėtumėte ją panaudoti.